Studeerplekken tekort in studentensteden

Studeren voor tentamens en het schrijven van scripties, essays of stageverslagen zijn vaste kost in het leven van een student. Mooi als je daar thuis aan kan gaan zitten en misschien heb je een grote tafel of bureau om aan te werken. Maar veel studenten wonen klein, delen hun huis met anderen en dat levert niet altijd relaxte studeerplekken op. Daarom zoeken veel studenten een rustige plek om te studeren buiten de deur. Maar dat is nog niet altijd makkelijk, zo blijkt. In de Utrechtse Universiteitsbibliotheken aan de Drift en op de Uithof is al jaren een groot tekort aan studieplekken. Ook in Leiden , Amsterdam en Groningen is dit een probleem. De enorme groei aan studenten de afgelopen jaren is hiervoor de voornaamste reden.


studieplekken tekort

Universiteitsbibliotheek Utrecht

 


Recordgroei studenten zorgt voor studieplekkentekort

De Rijksuniversiteit Groningen heeft het grootste aantal inschrijvingen ooit gehad in 2018. De teller staat op 7.696 nieuwe inschrijvingen, dat zijn er 1367 meer dan vorig jaar. Daarmee komt het totaal aantal ingeschreven studenten aan de RUG op 31.115. Met dit aantal is de RUG na de UVA de grootste universiteit van Nederland geworden. Misschien goed voor de reputatie van de RUG, maar deze recordgroei heeft grote gevolgen voor de universiteit en de stad zelf: een gebrek aan collegezalen en de kamercrisis zijn hier voorbeelden van. Ook het aantal studieplekken in de biblioteken en faculteiten is niet meer voldoende.

Handoekjes over de stoel

Op veel universiteitsbibliotheken staan er tegenwoordig tijdens tentamenperiodes enorme rijen voor de deur ’s ochtends vroeg, allemaal in paniek om maar een stoeltje te bemachtigen. Studenten gooien al vroeg in de ochtend hun jas of een handoek over de stoel om maar een plek veilig te stellen. Anderen keren onverhoopt naar huis terug, of gaan dan maar in een cafeetje zitten te werken, wat niet ideaal is. Dit geeft extra stress bovenop het feit dat er hard gestudeerd moet worden om dat tentamen te halen.

Buitenstaanders weren in de UB

In Utrecht zijn er wel studieplekken bijgekomen, maar dat heeft het probleem nog niet opgelost. Een oplossing voor het studieplekkentekort in studentensteden is echter niet zo simpel en stuit bovendien in sommige gevallen op weerstand. Universiteitsbibliotheken in meerdere steden zijn begonnen met het weren van buitenstaanders tijdens tentamenperioden.

De bibliotheken in Utrecht herbergen in totaal 1.500 studieplekken, maar dat aantal is onvoldoende tijdens de weken waarin ook veel andere studenten zitten te blokken voor hun tentamens. Uit onderzoek is gebleken dat 40 procent van de bezoekers aan de Utrechtse bibliotheken in de tentamentijd geen student of medewerker van de universiteit is. Het weren van buitenstaanders helpt een beetje, maar is nog altijd geen permanente oplossing. Bovendien heeft het als nadelig gevolg dat studenten van de hogeschool ook ineens niet meer worden toegelaten, terwijl zij ook op zoek zijn naar een rustige studieplek.

Leegstaande panden als oplossing?

Je zou denken dat het creĆ«ren van studieplekken niet heel ingewikkeld hoeft te zijn: een tafel, een stoel en een stopcontact. Maar een studieplek op een gang zonder daglicht zou misschien niet mogen meetellen als volwaardige studieplek. In Utrecht heeft Jonge Democraten Utrecht onlangs de suggestie gedaan naar een “samenwerking met particulieren, door gezamenlijk te kijken waar bruikbare leegstaande panden staan (…) Samenwerking is zo de sleutel naar een structurele oplossing.”