Tekort aan studentenkamers blijft komende zeven jaar groot probleem

Het tekort aan studentenkamers in de twintig Nederlandse studentensteden is nog altijd een groot probleem. Zo groot zelfs, dat het ernaar uitziet dat er de komende zeven jaar geen oplossing wordt gevonden. Tot het studiejaar 2025-2026 zijn er zo’n 43.000 kamers te weinig. Dat blijkt uit een onderzoek van ABF Research, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


kamertekort


De kamertekorten zijn het grootst in Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Den Bosch, Amsterdam en Utrecht. In het onderzoek is rekening gehouden met de groei van het aantal (internationale) studenten en bouwplannen van gemeenten. Minister Kajsa Ollongren roept in een Kamerbrief op tot ‘creatieve en flexibele oplossingen’ bij de gemeenten die in september weer veel nieuwe studenten ontvangen. Het studiejaar is weer begonnen en in veel steden zijn eerstejaars naarstig op zoek naar een kamer. Enkele gemeenten voelen zich genoodzaakt ‘onorthodoxe noodmaatregelen’ te treffen voor ‘piekopvang’, zo schrijft de minister.

Noodmaatregelen

Noodmaatregelen zijn inderdaad soms ongebruikelijk. Zo maakte de TU Eindhoven een website aan waarop studenten, alumni en medewerkers die een kamer over hebben, deze kunnen aanbieden aan nieuwkomers. Dit enkel als overbruggingsperiode (drie maanden). Tilburg regelde voor negentig studenten tijdelijke opvang op de universiteit zelf. Studenten die in Wageningen nog niks vinden, kunnen terecht op een kazerneterrein. In Amsterdam wordt in enkele gevallen een beroep gedaan op hostels om te voorkomen dat studenten geen dak boven het hoofd hebben. Soms is het zo ernstig dat studenten tijdelijk bivakkeren op campings. Zeker internationale studenten zijn kwetsbaar omdat ze nog geen sociaal netwerk hebben opgebouwd.

Starters blijven langer op kamers wonen

Een van de problemen is dat er binnen het flexibele aanbod van woonruimte niet alleen studenten wonen. Die kamers zijn bovendien in verhouding een stuk duurder zijn dankzij woningnood (krapte) bij starters, die noodgedwongen ‘op kamers’ blijven wonen. Daarom bestaat de wens om studenten meer in structurele studentenhuisvesting onder te brengen.

In Rotterdam en Amsterdam blijft het aantal studenten dat behoefte heeft aan woonruimte maar dat niet kan vinden, groot (9000 en 13.000 in 2025). Een manier om dat op te lossen is volgens de minister het aantal onzelfstandige studentenkamers te vergroten. Die passen goed bij de levensfase van studenten onder de 23 jaar en zijn beter betaalbaar, denkt minister Ollongren. Een woningbouwproject in Leiden opent binnenkort voor bijna tweeduizend studenten en starters. Er is dus ook goed nieuws.

Hospiteren bij kamertekort

In Nijmegen slaan studenten massaal aan het hospiteren. Veel van hen zullen niet op tijd een kamer vinden, waarschuwt Vincent Buitenhuis, manager strategie en wonen bij SSH&, de studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem. ,,In Nijmegen zijn in de zomerperiode wel 4000 tot 5000 studenten tegelijkertijd op zoek.”