Hoe schrijf je een goed essay voor je studie?

Hoe schrijf je een essay? Voor je studie moet je vast weleens een essay of artikel schrijven. Wat is een essay eigenlijk? Een essay is een schriftelijk betoog waarin jij je geïnformeerde en beargumenteerde mening uiteenzet over een probleem of ontwikkeling op basis van je eigen veldonderzoek of literatuuronderzoek. Het doel van een jouw essay is om je lezers van jouw stelling te overtuigen. Hoe doe je dit? Door argumenten te presenteren die jouw standpunt ondersteunen en tegenargumenten te weerleggen met bewijzen, zoals logische redenaties, statistieken of onderzoeksresultaten. En dan eindig je je essay met je conclusie. Welke ingrediënten mag je absoluut niet vergeten?


hoe schrijf ik een essay


Klinkt simpel, toch? Nou ja, op zich is het ook niet zo moeilijk, maar veel studenten vinden vooral het helder op papier krijgen van hun gedachtestroom en alle bijeen gesprokkelde informatie nogal een flinke kluif. Vandaag leggen we uit hoe je een essay in elkaar knoopt, zonder er enorme hoofdpijn van te krijgen.

Wil je een sjabloon downloaden voor het schrijven van een essay, kijk dan op de website van Scribbr, waar nog veel meer tips op staan om je te helpen bij het schrijven van onderzoeksartikelen en scripties.


De basis van je essay

Kies je onderwerp. Kies iets uit wat echt je interesse heeft, waar je een sterke mening over hebt en waar jij gepassioneerd over kunt gaan schrijven. Als het je niet interesseert, gaat het niet alleen een saai stuk worden, hoogstwaarschijnlijk ga je ook minder je best doen om diep te graven naar literatuur en argumenten. Dit onderwerp baken je vervolgens af, zodat het duidelijk is waar je essay precies over gaat, en waarover niet. Daarna bedenk je jouw stelling.


De structuur van je essay

Begin niet lukraak met schrijven, maar zet je stuk even uiteen. Creëer een structuur waaraan je je verhaal gaat ophangen. De werktitels voor de paragrafen bijvoorbeeld, zodat je weet waar in je essay je welke informatie gaat plaatsen. Je schrijft vervolgens eerst een kladversie, en slaat daarna heel gedegen aan het redigeren. De eindversie is op basis van wat je al geschreven hebt, maar nu let je extra goed op correct gebruik van paragrafen en alinea’s, tussenkopjes, schrijfstijl en uiteraard je taalgebruik en fouten hierin.


Essay inleiding

Net als bij elk ander artikel, zorg je ervoor dat je met een knaller binnenkomt. Pak de lezer en prikkel hem om verder te lezen. Na je openingszin geef je de lezer achtergrondinformatie waardoor je lezer begrijpt waarover je het hebt en vervolgens je argumentatie kan volgen. Je introductie eindig je met je stelling of standpunt, waarmee je de lezer wilt gaan overtuigen.


hoe schrijf je een essay


Argumentatie

Je kunt wel een leuke mening hebben, maar je moet die wel goed onderbouwen. Dit doe je met argumentatie. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Door goed onderzoek te doen, zoals literatuuronderzoek of eigen onderzoek, draag je argumenten, en tegenargumenten aan die jouw stelling onderbouwen. In je essay beschrijf je een argument en bewijst dit op basis van feiten en jouw onderzoek. Houd je hierbij aan een logische volgorde, presenteer voldoende argumenten om je verhaal geloofwaardig te maken. Geef op z’n minst 3 argumenten: 2 voor en een tegen die je vervolgens weerlegt.


Essay conclusie

Als je eenmaal door je argumenten heen bent, kom je hopelijk aan op jouw logische, en goed onderbouwde conclusie. Hiermee toon je aan dat jouw stelling klopt. Je vat samen dat de argumenten allemaal leiden tot dezelfde conclusie en dat daarmee jouw standpunt waterdicht is. Eindig je verhaal met een goede, krachtige slotzin, waarin je de lezer nogmaals overtuigt van jouw gelijk, en misschien inspireert tot verder nadenken.


Titel essay en paragraaftitels

Titels zijn belangrijk, en deze verzin je als laatste. Wanneer je verhaal klaar is, heb je een beter idee van de inhoud en rode draad, zodat een goede titel makkelijker is om te bedenken. De titel van je essay moet de lezer informeren over het onderwerp, maar ook aanzetten tot daadwerkelijk lezen. Paragraaftitels, of tussenkopjes, doen hetzelfde, maar zijn minder gebruikelijk in essays.


Welke schrijfstijl voor een essay?

De schrijfstijl in een essay is minder formeel dan bijvoorbeeld een scriptie, maar is nog steeds serieus, of professioneel. Dat betekent niet dat je saai hoeft te schrijven, maar in elk geval niet te grappig of te joviaal. Ook goed om te onthouden is om vlot schrijven, niet teveel de lijdende vorm te gebruiken en consistent te zijn in je werkwoordsvormen Dus geen verleden tijd in de ene paragraaf, en tegenwoordige tijd in de volgende.


Bronverwijzingen in je essay

In een essay hoef je niet zo uitgebreid te verwijzen naar bronnen als in een scriptie. Meestal plaats je een korte referentielijst direct onderaan je artikel. Ga na wat jouw opleiding van je verlangt, zodat je dit op de juiste manier doet.