Groningen en het kamertekort onder studenten

groningen studentenstad

Groningen is een van de leukste studentensteden in Nederland, maar daarmee ook direct een van de grootste. Er studeren niet minder dan 60.000 studenten en er wonen meer dan 30.000. In 2018 wonen er 30.745 studenten op kamers in Groningen, het hoogste aantal in de laatste tien jaar (bron: Gronometer). Dat is 15 procent van de bevolking in de stad. Dat geeft een behoorlijke druk op het kameraanbod en zorgt voor verschillende problemen onder zowel Nederlandse als buitenlandse studenten, waaronder een kamertekort.

Internationale studenten

Het aantal internationale studenten neemt de laatste jaren flink toe. In totaal wonen er in 2018 zo’n 8660 internationale studenten in Groningen. Dat zijn er maar liefst 1400 meer dan in 2017. De meeste buitenlandse studenten komen uit Duitsland. 33% van de internationale studenten aan de RUG is Duits. Groot-Brittannië (5,5 procent) en China (5 procent) volgen ver daarachter als tweede en derde. Daarnaast ontvangen zowel de RUG als Hanze studenten uit Italië, Roemenië en Bulgarije.

Tentenkampen

Waar veel studenten wonen, is een kamertekort. De grote toename van internationale studenten voegt hier alleen maar aan toe. Begin 2017 hadden zoveel studenten moeite met het vinden van woonruimte in de eerste weken van hun studieperiode, dat er werd geprotesteerd bij het Academiegebouw en er Kamervragen over werden gesteld. De gemeente en RUG moment moesten bijspringen met noodopvang in het oude AZC ziekenhuis. Voor volgend jaar bereid de stad zich voor op opnieuw een tekort aan kamers en zal er gebruik worden gemaakt van containers, een hotelboot en in het uiterste geval een tentenkamp.

Misbruik door verhuurders

Malafide bureau’s maken misbruik van de situatie. Er worden van tevoren hoge bedragen gevraagd aan internationale studenten voor kamers die niet eens bestaan. Er is inmiddels een site in het leven geroepen door onderwijsinstellingen en de gemeente om te waarschuwen voor oplichtingspraktijken: At home in Groningen.

Waar krapte is op de kamermarkt, hebben verhuurders de macht. Huren worden omhoog gekrikt en uit een enquête onder 1227 studenten blijkt dat kamers in Groningen gemiddeld 80 euro duurder zijn dan ze wettelijk mogen zijn. Vaak komen daar nog onrechtmatige bemiddelingskosten bij voor het verkrijgen van een kamer. Maar waar de nood hoog is, worden mensen vaak wanhopig.

Er wordt inmiddels wat aan gedaan en in de zomer van 2018 heeft de gemeenteraad van Groningen ingestemd voor een nieuw vergunningsysteem voor verhuurders. Als verhuurders veel klachten krijgen, lopen ze kans de vergunning van een pand te verliezen, of zelfs al hun vergunningen op panden kwijt te raken.