Een standaard huurcontract: waar let je op?

Je hebt een geschikte woonruimte of studentenkamer gevonden en nu moet er een huurcontract worden getekend. Waar moet je allemaal op letten? Er zijn veel verschillende soorten huurcontracten. Omdat er contractsvrijheid bestaat tussen partijen ontstaan er veel verschillende soorten huurcontracten, waarin huurder en verhuurder vrij staan om zelf afspraken te maken. Toch bevat een standaard huurcontract vaak dezelfde onderdelen.


standaard huurcontract


Wat moet er in een standaard huurcontract staan?

In een standaard huurcontract staan de afspraken tussen de huurder en verhuurder van een woning. Het gaat dan om de huurprijs, de wijze van betaling, en een omschrijving van de woonruimte.

In een huurcontract staat onder meer:

 • wie de huurder is;
 • wie de verhuurder is;
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
 • de hoogte van de borg;
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);
 • de datum van ingang van het huurcontract;
 • het tijdstip en wijze van betaling;
 • de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd;
 • de afspraken over de onderhoudsverplichtingen;
 • de huisregels;
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder.

Is er sprake van tijdelijke huur? Dan moeten er soms nog andere, specifieke dingen in het contract staan. Dit is afhankelijk van de vorm van tijdelijk huren.


Wat is een tijdelijk huurcontract?

Sinds 1 juli 2016 is er een wetswijziging ingegaan die tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. Wat houdt dit in? Als er een duidelijke termijn aangegeven staat in je contract dan is eindigt je contract hoogstwaarschijnlijk inderdaad op de vastgestelde datum. De verhuurder moet wel altijd nog opzeggen. De verhuurder moet maximaal 3 en minimaal 1 maand voor het eindigen van het contract opzeggen. Doet hij dit niet dan wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De verhuurder hoeft vanaf 1 juli 2016 geen gegronde reden meer te geven voor het opzeggen. Staat er in het huurcontract geen tijdelijke termijn genoemd dan gaat het in dat geval om een contract voor onbepaalde tijd.


Het verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige ruimte

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen keuken en toilet. Wanneer je de keuken of toilet deelt met de bewoners van andere kamers/woningen dan is er sprake van een onzelfstandige woonruimte. Let daarop in je standaard huurcontract. Staat er namelijk op je contract dat je een zelfstandige woonruimte huurt maar je deelt wel een keuken of een badkamer dan is er wettelijk gezien echt sprake van een onzelfstandige woonruimte. Studentenkamers of hospitakamers (een kamer in heuis van de hoofdbewoner) zijn onzelfstandige woonruimtes.


Wat is onderhuur?

Van onderhuur is sprake op het moment dat een huurder van een zelfstandige woonruimte of kamer de woning deels of in het geheel doorverhuurt aan een ander, de onderhuurder. De onderhuurder gaat een contract aan met de huurder van de kamer. De onderhuurder betaald aan de huurder de huur. Er bestaan dus twee huurovereenkomsten: één tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder en één tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder.


Mag een verhuurder contract- en administratiekosten in rekening brengen?

Het is toegestaan dat een verhuurder, bemiddelaar of makelaar contract- of administratiekosten in rekening brengt. Dit zijn de kosten voor de werkzaamheden die de makelaar, bemiddelaar of verhuurder moet verrichten bij het afsluiten van een nieuw huurcontract.


Hoe kan ik mijn huurcontract opzeggen?

Je moet je standaard huurcontract altijd opzeggen bij de verhuurder. Hiervoor moet je een termijn in acht nemen. Wettelijk gezien is het zo dat de opzegtermijn gelijk staat aan de betalingstermijn. Betaal je per maand dan heb je één maand als opzegtermijn. Het huurcontract moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per e-mail of per brief.


Huurcontract generator

Met onze huurcontract generator kun je een van onze standaardcontracten opmaken met alle gegevens, zodat er daarna alleen nog een handtekening hoeft ingevuld te worden.

huurcontract studenten