Huurrechten van een medehuurder, hoe zit dat?

Heb je een vriend of vriendin die bij je intrekt? Fijn natuurlijk, want dat is niet alleen gezellig, maar scheelt ook aan maandelijkse vaste lasten. Wel veranderen er een aantal dingen voor je wat betreft je huurrechten – en plichten. De rechten die deze vriend of vriendin heeft en welke (tijdelijke) contracten mogelijk zijn, leggen we hieronder voor je uit.


huurrechten medehuurder


Verschil tussen medebewoner en medehuurder

Ben je nog niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap, dan heb je volgens de wet geen ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’. Een vriend of vriendin die bij je intrekt, is dan een medebewoner. Dat kan gaan om een partner, zonder dat er sprake is van wettelijk medehuurderschap, maar ook om een kind van de hoofdbewoner. Een medebewoner heeft géén wettelijke rechten naar de hoofdbewoner toe. Daarnaast is het ook mogelijk dat iemand medehuurder wordt, bijvoorbeeld wanneer er wel sprake is van een geregistreerd partnerschap, een huwelijk of een andere vorm van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Hoe word je een medehuurder in plaats van medebewoner en wat zijn hiervan de voordelen?

Voordeel medehuurderschap

Het voordeel van medehuurderschap vergeleken met medebewonerschap, is de rechtspositie die je hiermee verkrijgt. Een medehuurder heeft het recht om het huurcontract over te nemen, bijvoorbeeld in geval van overlijden of als de relatie eindigt. Aan de andere kant draagt een medehuurder wel meer verantwoordelijkheid dan een medebewoner. Een medehuurder is bijvoorbeeld aansprakelijk voor de eventuele huurachterstand en aanpassingen die zijn gedaan aan de woonruimte.

Je kunt op twee manieren medehuurder worden: wettelijk en contractueel. Je spreekt van een duurzame gemeenschappelijke huishouding als je minimaal twee jaar samen in dezelfde woning hebt geleefd. Er moet een gemeenschappelijke huishouding gevoerd worden, plus voldoende inkomen zijn om de huur te betalen. De bewijslast voor een duurzame gemeenschappelijke huishouding ligt bij de huurder.


huurrechten medebewoner


Mogen studenten een medebewoner in hun kamer laten verblijven?

In principe kan onzelfstandige verhuur meerdere kamers beslaan. Het is daarom mogelijk dat je meerdere kamers deelt met een andere bewoner. De voorwaarde is dan wel dat de verhuur van deze woonruimte in de vorm van meerdere kamers is vastgelegd in één contract met slechts één huurder. Het gevolg hiervan is dat de andere bewoner, met uitzondering van de hoofdhuurder, géén huurrechten heeft. Voor studentenkamers geldt dat iedereen erin mag verblijven, mits het één kamer betreft, maar dat slechts de huurder erin mag wonen. Dit is ook de grond waarop een verhuurder (structureel) overnachten kan verbieden, dus het samenwonen met een partner op één kamer.