Wat moet er allemaal in een huurcontract staan?

Als je een huurcontract gaat opstellen, is het slim deze zo volledig mogelijk te maken. Als je essentiële informatie vergeet dan kan dat later tot problemen leiden. Onderstaande lijst geeft aan wat er minimaal in zou moeten staan.

In elk huurcontract moet minimaal staan:

  • naam van verhuurder
  • naam van de huurder
  • adres van het te huren object
  • omschrijving van het verhuurde
  • de huurprijs
  • servicekosten

Bij een tijdelijk contract moet bovendien de reden van de tijdelijke aard vermeld zijn. Daarnaast is het handig om afspraken over betalingen (wanneer moet worden betaald?), gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, wasmachine, telefoon), onderhoud (wie doet wat?), onderhuur (is dit toegestaan?) en dergelijke. Het is ook aan te raden om een opnamestaat te maken van de woonruimte bij aanvang van de huur. Dit kan veel narigheid voorkomen.