Wat kun je doen als de verhuurder niet het noodzakelijke onderhoud doet?

Als de verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt, kun je de huurcommissie inschakelen, die dan een gereduceerde huurprijs kan vaststellen die geldt totdat de gebreken verholpen zijn. Afhankelijk van de ernstigheid van de gebreken kan de (kale) huurprijskorting 45% tot 75% zijn. Hiervoor moet je eerst de verhuurder (liefst per aangetekende brief) verzoeken om de noodzakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten. Als de verhuurder hier niet binnen een redelijke termijn op reageert kun je bij de huurcommissie een verzoek indienen om de huurprijs tijdelijk te verlagen, totdat de verhuurder de gebreken verhelpt. Deze procedure kost 25 euro, maar als de huurcommissie je in het gelijk stelt krijg je dit bedrag terug. Je kunt ook naar de rechter stappen om het onderhoud af te dwingen. Vraag hiervoor juridisch advies bij het bureau voor rechtshulp. Woningcorporaties hebben bovendien altijd een klachten- of geschillencommissie, waar je met onderhoudsproblemen terecht kunt.

Overige vragen met dit onderwerp:

Over Kamer.nl
Service
Huren
Kamers te huur
Studio's te huur
Laatste blogs