Op welke manier moet de verhuurder de huur opzeggen?

Voor het opzeggen van de huur geldt een minimum termijn, zodat de huurder een redelijke tijd heeft om vervangende woonruimte te vinden. De wettelijke opzegtermijn is voor de verhuurder 3 maanden plus 1 maand voor elk jaar dat de huurder er woont, met een maximum van 6 maanden. Huuropzeggingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden (en liefst per aangetekende brief verstuurd of persoonlijk overhandigd, tegen inlevering van een ontvangstbevestiging).

Over Kamer.nl
Service
Huren
Kamers te huur
Studio's te huur
Laatste blogs