Recordaantal nieuwe leden voor studentenverenigingen

Ben jij lid van een studentenvereniging? Of ben je van plan lid te worden van een van de vele studentenverenigingen in Nederland als je straks op kamers woont? Dan ben je niet de enige. Een recordaantal studenten heeft zich aan het begin van dit studiejaar ingeschreven voor een studentengezelligheidsvereniging in Nederland. Er waren meer dan tienduizend nieuwe leden, meldt de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) in februari van dit jaar.


studentenverenigingen


Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, aldus de koepelorganisatie van 47 studentenverenigingen. Vooral verenigingen in het westen van het land krijgen steeds meer nieuwe leden. Volgens de LKvV-voorzitter Iris van Noort komt dit met name doordat er meer aanbod is.

De meeste nieuwe inschrijvingen waren in Leiden (1.566), gevolgd door Utrecht (1.496), Groningen (1.356) en Rotterdam (1.093).


Groei aantal studenten op hbo en wo

De oorzaak van de enorme groei aan leden binnen studentenverenigingen is uiteraard verbonden aan het groeiende aantal studenten op hbo- en wo-instellingen. Het aantal studenten op zowel het hbo als wo is dit studiejaar gestegen. Bij het hbo ging het met 456.633 ingeschreven studenten om een stijging van 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal studenten op het wo steeg met 5,3 procent naar 291.277.


studentenkamers zoeken


Studentenverenigingen als bakermat voor je carriëre

Met het veranderende studieklimaat, alsmede steeds strengere eisen op de arbeidsmarkt aan startende werknemers, worden studenten geacht snel af te studeren en zich al naast hun studie te hebben ontplooid. Voor dit laatste bieden studentenverenigingen goede mogelijkheden. Zo kan je jouw organisatorische vaardigheden ontdekken en verder ontwikkelen in een commissie of door het doen van een bestuursjaar. Je kunt tevens ervaring opdoen bij het organiseren van evenementen en de marketing ervan en uiteraard je netwerk vergroten. Studentenverenigingen worden daarom vaak gezien als bakermat voor je verdere carriëre. Het opdoen van vaardigheden is handig tijdens jouw studietijd en het netwerk dat je opbouwt, komt later goed van pas. Ervaring naast je studie is tegenwoordig steeds vaker een selectievereiste van bedrijven bij het aannemen van net afgestudeerden.

Makkelijker een kamer vinden via een studentenvereniging

Lid worden van een vereniging heeft niet alleen voordelen wat betreft je netwerk en toekomstige carriëre. Via een studentenverenging kan je ook vaak gemakkelijk een goedkope studentenkamer vinden. De meeste verenigingen hebben verenigingshuizen waardoor je als eerstejaars makkelijk en goedkoop een kamer kan krijgen in een huis met studenten van jouw vereniging. Ook bestaan er een heleboel gemengde studentenhuizen, waarin studenten van verschillende verenigingen samenwonen. Ook via-via aan een studentenkamer komen gaat een stuk makkelijker wanneer je veel mensen kent via je vereniging.