Landelijke onderwijsstaking op 15 maart: de redenen

“Studenten zijn geen melkkoeien”, “Stressgeneratie” en “weg met de studieschuld”, zijn enkele leusen die vandaag op de spandoeken te vinden zijn. De AOb heeft samen met FNV Onderwijs en Onderzoek deze week actie gevoerd vanaf 11 maart voor meer investeringen in het onderwijs. De week is vandaag afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. Scholieren, studenten, docenten en schoolleiders komen samen om verschillende redenen. Dalende leerlingprestaties en stijgende personeelstekorten zijn een groeiend probleem in het onderwijs en deze twee hangen onbetwist per elkaar samen. Wat zijn de belangrijkste punten?


onderwijsstaking


Steeds hogere studieschulden

Als in 2015 het leenstelsel de studiefinanciering vervangt, krijgen studenten niet meer zomaar geld, maar mogen ze geld lenen bij de overheid. De gemiddelde studieschuld bedraagt hierdoor inmiddels 21.000 euro na het afronden van de studie. Studenten die na 2020 beginnen, hebben helemaal pech, want de rente wordt ook nog eens verhoogd. Studeren wordt dan nog eens gemiddeld 5.000 euro duurder. De gemiddelde studieschuld zal stijgen naar 26.000 euro. Dat is geen positief begin zo aan de start van je werkende leven.

Onderwijs wordt minder toegankelijk

Het ministerie belooft destijds dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk zal blijven na invoering van het leenstelsel. Maar uit het rapport Staat van Onderwijs blijkt dat eerste generatie-studenten, jongeren met een migratieachtergrond en mbo-ers minder snel een (vervolg)opleiding doen aan het hbo. Zo’n leenstelsel maakt dat sommige studenten, of de ouders van studenten, een vervolgopleiding niet meer zien zitten vanwege de hoge kosten en toekomstige studieschuld. Dit zorgt voor een grotere kloof tussen arm en rijk en geeft uiteraard niet iedereen gelijke kansen.


onderwijsstaking

Afb: ANP


Hoge werkdruk

Door het lerarentekort is er een hoge werkdruk. Volgens onderzoek van de Algemene Onderwijsbond heeft 22 procent van de docenten burn-out klachten. Leraren in Nederland geven meer uren per week les dan de meeste OESO-landen én de klassen zijn hier groter. De uitkomsten van een AOb-enquête zien dat leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo massaal doorwerken bij ziekte, ze voortdurend invallers zoeken en dat er bomvolle klassen zijn. Het lerarentekort ontregelt het onderwijs en de werkdruk is hoog. De uitkomst van de AOb-enquête komt overeen met onderzoek dat FNV Onderwijs & Onderzoek uit heeft gevoerd in het wetenschappelijk onderwijs (WO).

Investeringsstop

Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in onderwijs. ‘Vreemd, want economen zijn het er over eens dat investeren in onderwijs goed is voor de maatschappij en economische groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Ondertussen focust dit kabinet op lastenverlichting voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs. Zelfs voor buitenlandse bedrijven is dat belangrijk: een goed opgeleide bevolking staat bij vestigingsplannen hoog op hun wensenlijstje.”

Het onderwijs is overspannen , door hoge verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en studenten. Verheggen: “Met het huidige budget kunnen we die verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft. Dat moet echt anders.” (bron: fnv.nl)

Waar hoopt men op?

Actievoerders willen voor primair tot en met universitair onderwijs structureel ruim 4 miljard euro beschikbaar hebben. Voor wetenschappelijk onderwijs is 1,15 miljard euro nodig. Ook eisen ze dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hele onderwijs van tafel gaat en dat de gelden uit het sociaal leenstelsel in het HBO en WO worden geïnvesteerd. Er moeten tevens meer vaste docenten komen.